ziggurat

UK: /zˈɪɡjʊɹˌe‍ɪt/ US: /ˈzɪɡɝˌæt/

n. musteristurn, musterispíramídi, stallapíramídi