ziggurat

UK: /zˈɪɡjʊɹˌe‍ɪt/   US: /ˈzɪɡɝˌæt/

n. musteristurn, musterispíramídi, stallapíramídi