stereophonic

UK: /stˌɛɹɪə‍ʊfˈɒnɪk/  

l. víðóma, tvírása