nap

UK: /nˈæp/   US: /ˈnæp/

n. dúr, blundur (to take a nap); s. blunda; catch/take one napping koma að e-m óvörum

n. ló, hnoðri (á klæði), loðna, dúnn (á plöntum); to raise the nap ýfa upp lóna