crowdfunded

UK: /ˈkraʊd.fʌnd/  

l. lýðfjármagnað, hópfjármagnað