commendatory

UK:  

l. sem er til meðmælingar (commendatory letter)