antiseptic

UK: /ˌæntɪsˈɛptɪk/   US: /ˌæntəˈsɛptɪk/

l. rotverjandi, rotvarnar-; n. rotvarnarlyf